7 Kasım 2013 Perşembe

“Bir öğretmen çok şeyi değiştirdi”

Muhterem Misafirler…

Sevgili hocamızın sevgili evlatları, öğrencileri, (öğrencileri dersem kızardı talebeleri,) Cevat Hocamızı sevenler, öncelikle böyle bir program düzenlediğiniz için size çok teşekkür ederim. 

Fatma Hanım kardeşimiz Cevat Hocamızın anlatıla anlatıla bitirilemeyecek hususiyetlerini, (dikkat ederseniz kelimelerimi çok dikkatle seçiyorum) hususiyetlerini çok güzel hulasa etti. 

Müsaade ederseniz ben de sevgili hocamızla ilgili bir kaç şeyi tekrar hatırlamak istiyorum sizlerle birlikte. 

“Büyük Mimar, Çağdaş Sinan...”

Sayın Bakanım, Saygıdeğer Konuklar Hoş Geldiniz... 

Cevat Ülger Karamehmetler; gören göz hakkıyla, doğrudan kavranamayanı gören gerçek sanatkar. 


Büyük Mimar, Çağdaş Sinan... Yeni malzemeyle eski mimarinin hayatiyetini devam ettiren ve erbabına göre, malzeme avantajıyla bazı noktalarda Mimar Sinan'ı aşan gerçek sanatkâr. 


Eserlerindeki şahsiyet edasını, ibda keyfiyetini temin eden en has unsurlardan biri diye ifşa ederim.